Bell Schedules

Regular Bell Schedule (6-8) - 1st Lunch 2023-2024
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:30 AM 7:55 AM 25 min
1st Period 7:55 AM 9:00 AM 65 min
2nd Period 9:03 AM 10:08 AM 65 min
3rd Period 10:11 AM 11:16 AM 65 min
4th Period 11:19 AM 12:24 PM 65 min
Lunch 12:24 PM 12:49 PM 25 min
Flex Time 12:50 PM 1:15 PM 25 min
5th Period 1:17 PM 2:04 PM 47 min
6th Period 2:07 PM 2:55 PM 48 min
Regular Bell Schedule (9-12) - 2nd Lunch 2023-2024
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:30 AM 7:50 AM 20 min
1st Period 7:55 AM 9:20 AM 85 min
2nd Period 9:25 AM 10:50 AM 85 min
Flex Time 10:55 AM 11:25 AM 30 min
3rd Period 11:30 AM 12:55 PM 85 min
Lunch 12:55 PM 1:25 PM 30 min
4th Period 1:30 PM 2:55 PM 85 min
Half-Day Bell Schedule (6-8) - 1st Lunch
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 7:55 AM 8:45 AM 50 min
2nd Period 8:45 AM 9:30 AM 45 min
3rd Period 9:30 AM 10:15 AM 45 min
4th Period 10:15 AM 11:00 AM 45 min
Lunch 11:00 AM 11:30 AM 30 min
Half-Day Bell Schedule (9-12) - 2nd Lunch
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 7:55 AM 8:40 AM 45 min
2nd Period 8:45 AM 9:30 AM 45 min
3rd Period 9:35 AM 10:20 AM 45 min
4th Period 10:25 AM 11:10 AM 45 min
Lunch 11:10 AM 11:30 AM 20 min